Anglicky Německy Francouzsky Italsky Rusky Polsky
 

Standard Japonské křepelky nosné - kř JPN

Kroužek: kohoutek 7 mm, slepička 7 mm.

1. Plemenný typ: Drůbež specifického typu, velmi malého tělesného rámce, se zaobleným trupem vejčitého tvaru, s krátkým ocasem, s přilehlým opeřením a s nevýraznými druhotnými pohlavními znaky. Kohoutci mají menší rámec a nižší hmotnost než slepičky.

Plemenné znaky kohoutka:
2. Hlava: malá, kratší; plně opeřená
- zobák: kratší, přiměřeně silný, lehce zahnutý; rohový
- oči: velké, výrazné; hnědé

3. Trup: vejčitého tvaru, velmi výrazně zaoblený, poněkud zvednutý
- záda: poměrně široká, podélně i přičně velmi silně klenutá, v dolní části zřetelně nazad skloněná, plynule přecházející do linie ocasu VV: úzká
- prsa: plná, dobře osvalená VV- plochá, málo osvalená
- břicho: málo výrazné, téměř ploché

4. Krk: velmi krátký, na trup široce a zcela plynule nasazený
Křídla: dlouhá, široká, těsně přilehlá
Ocas: krátký, téměř sevřený, v ose trupu nesený, plynule vycházející z linie zad; rejdováky mají protáhle vejčitý tvar a jejich délka se od středu ocasu ke stranám postupně zmenšuje

Nohy: nízký postoj
- holeně: krátké, peřím trupu částečné zakryté
- běháky: krátké, jemných kostí, bez ostruh; žlutě masové

5. Opeření: bohaté, hladké, těsně přilehlé

Plemenné znaky slepičky: V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutkem až na znaky podmíněné pohlavím. Je větší a trup má o něco níže nesený.

6. Barevné rázy:
č. KR 01 - Divoké
č. KR 02 - Strakaté
č. KR 03 - Bilé